ZCU - III. - KKY/MATL, KMA/PSA, KIV/ZOS, KIV/UPS, KIV/NET, KIV/BIT, KIV/MKZ, KIV/ZVI, KIV/BPINI

02.07.2016 16:48
Zpět do sekce škola-ostatní/ZCU BC

5. semestr

KKY/MATL - Modelování matlabem

Cvičení - cvicen i.7z

 

 

KMA/psa - Pravděpodobnost a statistika

Zkouška: psa-poznamky-pdf

 

 

KIV/zos - Základy operačních systémů

Zkouška:  zos-zk-pdf

 

https://ss64.com/bash/

AWK

Operační systémy

 

 

KIV/ups - Úvod do počítačových sítí

Semestrální práce:  sp_mlyn.7z

Literatura: ruzna_lit_ups-zip

Cvičení: ups-cv-pdf

Přednášky: ups-pr-pdf

 

https://subnet-calculator.samuraj-cz.com/index.php

https://www.samuraj-cz.com/clanek/tcpip-adresy-masky-subnety-a-vypocty/

přenos dat

setsockopt

setsockopt, reuse addr

 

https://fel.jahho.cz/4.semestr/osy/prednasky/

 

 

6. semestr

KIV/NET - Programování v prostředí .NET

Semestrální práce: net-sp-zip

Zkouška: net-zk-priprava-7z

Další viz navazující studium.

 

Užitečné odkazy

serializace

data grid

data grid - příklady

 

 

KIV/BIT - Bezpečnost v informačních technologiích

Zkouška: bit-pdf

 

šifry - příklady/implementace C

 

 

 KIV/MKZ -Mobilní komunikace a zařízení

Semestrální práce: snake_sp.7z

 

 

https://developer.android.com/

 

uchování proměnných mezi aktitivami

spinner

timer

handler, timer

 

 

KIV/ZVI - Zpracování vizuální informace

Literatura: zvi-literatura.7z

Přednášky: pr-zvi-pdf

Zkouška: zkouska-zvi-pdf

 

Image feature extraction

Dilatace,eroze

Morfologické operace

Dilatace,eroze - stupně šedi

 

 Segmentace - dělení a spojování 

 Segmentace 

 

Java - BufferedImage - grayscale

Java - BufferdImage

 

 

 KIV/BPINI - Bakalářská práce

BP: Nástroj pro ruční anotaci pojmenovaných entit

 

Užitečné odkazy Java:

https://www.tutorialspoint.com/index.htm

Regulární výrazy

 

Swing - lokalizace

JFileChooser - lokalizace

JFileChooser - lokalizace

JColorChooser - lokalizace

 

HashMap - řazení

JAXB

 

 

Statnice

materiály

ruční poznámky

 

Zpět do sekce škola-ostatní/ZCU BC
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode