Citáty

 

Sotva existuje něco lepšího než s dobrým přítelem mlčet nad zajímavým tématem.

            A. Guiness

 

Nejkrásněji umírá větev, která se láme pod tíží vlastního ovoce.

            J. John

 

Optimista je člověk, který si - bez vindry v kapse -

objedná ústřice v naději, že je bude moci zplatit perlou.

            J. Paul

 

Vzduch, světlo a klid léčí, ale nejlepším balzámem je laskavé srdce.

            T. Fontane

 

Humor a trpělivost jsou velbloudi, se kterými se dostanu přes každou poušť.

            Africká moudrost

Malé každodennosti vypadají nanicovatě ale poskytují mír.

            G. Bernanost

 

Smějte se vždy, když můžete. Je to laciná medicína.

            G. G. Byron

 

Všechny věci se stanou pramenem potěšení, jestliže je milujeme.

            Tomáš Akvinský

 

Krásná krajina je jako hudební skladba: Člověk musí zvolit správné tempo.

            P. S. Mowrer

 

Nesnaže e hledat stále větší a větší vzrušení, hledejte vzrušení v objevování stránky nudných věcí.

            G. K. Chesterton    

 

Život se skládá z dobrých a špatných dní - avšak většinou záleží na nás, jak jsou tyto dny uspořádány.

             J. Steinbeck    

 

 Bible nám říká, že máme milovat svého bližního, a dokonce svého nepřítele.

Mám velké podezření, že jde o jednu a tutéž osobu.

            G. K. Chesterton   

 

 Nedělát věci, které bychom rádi dělali, ale mát rád věci, které musíme udělat.

To činí život šťastným.

            Neznámý autor

 

Tajemstvím toho, jak se citít nešťastným, je mít čas trápit se tím, zdali jsi šťastný

nebo ne. Chceš-li se vyléčit, začni něco dělat.

            G. B. Shaw

 

 Strach je jediná věc, které bychom se opravdu měli bát.

            P. Kosorin

 

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřim však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic.

            G. K. Chesterton  

 

Lidé jsou osamělí, protože místo mostů stavějí zdi.

            J. F. Newton

 

Nejvíce vykonali ti, kdo do svého pluhu zapřáhli sen.

            P. Holečková

 

Odvaha neznamená nemít srdce v kalhotách; znamená nedat najevo že tam je.

            G. K. Chesterton  

 

 Neptej se svého strachu, co bys měl dělat - ptej se své odvahy.

            P. Kosorin

 

 Jeden dnešek má cenu dvou zítřků.

            B. Franklin

 

Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.

            T. Roosevelt

 

Často člověk jen věří, že věří, a stejně často zas jen věří, že nevěří.

            E. Gött

 

Stárnutí je jako vlna na moři. Kdo se jí oddá, toho vynáší vzhůru. Kdo se proti ní vzpíná, utone.

            G. von Le Fort

 

Než pokáráme, měli bychom vždy nejdřív zkusit jestli nemůžeme odpustit.

            G. Ch. Lichtenberg

 

Jen ta věc je ztracena, kterou člověk sám vzdá.

            G. E. Lessing

 

Oči máme umístěny proto vpředu, že je daleko důležítější dívat se dopředu než dozadu.

            H. Prochnov

 

Říká se, že by se měl člověk stydět, když se mění. To je nesmysl! Hanba je, když se nemění.

            L. N. Tolstoj

 

 Být sám sebou je pro mnohé ta nejhorší společnost.

            O. Fišer

 

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.

           Aischylost

 

Člověk se podobá zlomku, v němž čitatel je to, co je doopravdy, a jmenovatel to, co si o sobě myslí.

Čím je je jmenovatel větší, tím menší je zlomek.

            L. N. Tolstoj

 

Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit to a já to pochopím.

            Čínské přísloví

 

Kdo má hodně, je bohatý, kdo málo potřebuje, je bohaší, kdo mnoho dává, je nejbohatší.

            Tersteegen

 

Jsou jenom dva dobří lidé: jeden zemřel a druhý se ještě nenarodil.

            Čínské přísloví

 

Každá nevázanost veden ke svázanosti.

            P. Kosorin

 

Málo lidí ví, jak mnoho musí člověk vědět, aby poznal, jak málo ví.

            F. Vymazal

 

Bůh dal člověku dvě ruce, aby ho neobtěžoval s každou maličkostí.

            Pythagoras

Na každém míste lze vykopat poklad,

dostaneme-li se dostatečně hluboko.

Naším problémem není smůla, nýbrž povrchnost.

            P. Kosorin

 

Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí,

ať ji odstraní z cesty všechny překážky.

            E. Oesch

 

Něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona.

            Sádi

 

Ticho je půvabná žena a sídlí blízko moudrosti.

            Epicharmos

 

Pravda o sobě samém je těžko stravitelná.

Proto lidé v této věci drží tak přísnou dietu

            Neznámý autor

 

Když veselé zkazky písně rozpustilé

krátí krušnou cestu, ať jsou dlouhé míle.

Vždyť ta krušná cesta v procházku se mění

a krok lehce kráčí krajem okouzlení.

            Samuel Johnson

 

Ubožák k smrti odsouzen spoléhá na naději

a s novou rukou den co den čeká na příchod její.

 

Naděje jako svíce jas, potěší srdce štvané,

čím temnější je noční čas, tím zářivěji plane.

            Goldsmith

 

 

Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz

            J. W. Goethe

 

Myslím, tedy jsem.

            René Descartes

 

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

            Francis Bacon

 

Pýcha pád vždy plodí, za ní hanba chodí!

            Neznámý autor

 

VIVERE - MILITARE EST

            Seneca


Vím, že nic nevím.

            Sokrates

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode